Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko Ivety Heimové k rozporu mezi současným zněním zákona o přímé volbě prezidenta

22. 11. 2012

Stanovisko Ivety Heimové, současné prezidentské kandidátky a jejích spolupracovníků

k rozporu mezi současným zněním Zákona o přímé volbě prezidenta a odst. (4), čl. 21, hlava 2 - Politická práva Listiny Základních Práv a Svobod:

Hlava 2, čl.21, odst. (4) ZLPS:

Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

Z historie, mezilidských vztahů a zejména z tragických zkušeností s fašismem, bolševismem a dalšími totalitními režimy, které vznikly zneužitím demokratických zásad a svobod, je zřejmá možnost různého vysvětlování rovných podmínek. Jde o rovné podmínky bezpartijního nezávislého občana, který dnes musí žadonit o umístění na kandidátku politické strany a občana - partajníka, který žadonit nemusí, i o rovné podmínky mezi partajemi zejména v přístupu do médií a finančním zajištění. V naší existující demokracii je samozřejmé, že duch zákona zahrnuje rovnost veškerou a skutečnou nehledě na možné rozdílné výklady nebo slovíčkaření. Současný zákon o přímé volbě prezidenta, zvýhodňující kandidáty vrcholných politiků jejich oproštěním od povinnosti získat petici s 50000 podpisy, je s duchem ústavy a s principy rovnosti podmínek v naprostém rozporu. Dále navrhujeme a požadujeme, aby rovnost podmínek dle Ústavy byla pro původních 29 kandidátů zaručena i v přístupu kandidátů k finančním prostředkům a do médií zákazem předvolební kampaně všech prezidentských kandidátů mimo veřejně-právní média, která budou povinna všem kandidátům zaručit stejné podmínky.

Co se týče mne, ztotožňuji se s morálními současnými myšlenkami - krédy ostatních prezidentských kandidátů a těším se, až nabídnou i cestu k jejich realizaci do www.strazcihodnot.estranky.cz. Současný svět se již neobejde bez hodnot jako křesťanská morálka - sounáležitost, dobro neškodící nikomu a budící pozitivní reakci, žít a nechat žít, empatie –pochopení včetně nabídky pozitivní alternativy, laskavý humor, atd. Dovolila jsem si navrhnout – založit tzv. „radu moudrých“, která by sestávala z původních 29-ti prezidentských kandidátů a také z dalších dobrovolných odborníků, schválených předběžným neformálním referendem. Tato „rada moudrých“ by nahradila úřad prezidenta. I z úsporných důvodů by to bylo pro zemi i vládu velkým přínosem, stejně jako zrušení parlamentu.

Při mých setkáních s nezávislými iniciativami občanů a v médiích těchto iniciativ se často opakovaly požadavky a názory například že současné politické strany již většinou , u nás již vůbec neuskutečňují demokracii, nýbrž se zvrhly v zájmové spolky - mafie, spolupracující s kapitálem kriminálního původu a parazitující na občanech. Jejich dílem jsou dvě světové války, bolševismus, fašismus, naše 40-tileté područí apod. V současnosti směřují ke globálnímu zotročení obyvatelstva prostřednictvím politických stran a globálních korporací. Naše požadavky zcela souzní s požadavky veřejnosti na naprosté osvobození občana od nadvlády politických stran. Předpokladem k ukončení nadvlády politických stran nad občanem je změna volebních zákonů, odebírající partajím nadřazené postavení nad občanem.Takto demokraticky zvolení zástupci občanů uvedou v život potřebné prvky přímé demokracie – odvolatelnost zvolených zástupců, přijetí zákona o všeobecném závazném proveditelném referendu a začlenění občanských iniciativ včetně jednotlivců. Dále účinný soubor opatření proti korupci.

Připouštím, že by to byla jedna z možných správných cest, na druhé straně však preferuji možnost, že miliardáři a miliardářky v časově krátkém období v duchu pozitivní reakce občanů umožní nastolení ideálních podmínek pro splnění těch nejkrásnějších představ, které o životě máme. Viz pozitivnievoluce.cz.

 

Praha, 21.11.2012.