Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt Míru

11. 2. 2017

3 ZDROJE PRO SVĚTOVÝ MIR.

1.)Projekt VENUS ( ZEITGEIST) a ZEMELOD. CZ,
2.) DYNAMO MAGICIAN( STEVEN FRAYNE), DERREN BROWN, DAVID BLAINE, DAVID COPERFIELD A ANGEL CHRIS A DALŠI - opravdu oni disponují mentální sílou, MIMOSMYSLOVÝM vnímáním APOD. TYTO SUPERLII SE SUPERSCHOPNOSTMI ZAPOTŘEBÍ ZLEGALIZOVAT, ABY SE NEBÁLI O SVÚJ ŽIVOT EMOCIONÁLNÍ, ANI O SVÉ RODINY APOD. 
 
3.) RODÍCÍ SE HNUTÍ česky text "EVOLUTION MIND" NÁS TAKÉ ZACHRÁNÍ. 
Dochází k odhalování mimozemských spisů APOD., jsou velmi duchovní a rozumní, mysli to s námi bšemi dobře. TAKÉ TAM PATŘI PETR CHOBOT, JAN KORÁL ( Z NWOO), A DAVID ICKE.
DÁLE PROJEKT: 

 

Dobrý den - tento mail především všem aktivním a citlivým lidem.


ˇˇPotvrďte prosím níže shlédnutí krátkých videí a projektu míru, děkuji. 

 
Iveta Heimová s dcerou Kristýnou.  Tel. 00420 721467645.
 
4x 5 minut videa: 
 
 English, Czech language:  PEACE PRESENT:  3 sources LIVE FREE - (3 ZDROJE MÍRU BEZ PENĚZ).    4x5 minutes videos. 
 
1.)  
A.) 5 minutes :
TheVenusProject.com -
 

 

B.) 5 minutes :
TheVenusProjectDesign.com and Introduction to a Resource Base Economy -
 
 
2.) 5 minutes :
Mental strenght Dynamo MAGICIAN -
 
 
3.) 5 minutes :
Earthship.com ( zemelod. cz) -
 
 

ČESKY:   BEZFINANČNI EKONOMIKA, VŠEM 

KDO STOJÍ O NOVÉ DUCHOVNO A MIR .    
 
Dejte také psychiatr nemocnicím a Centrům Duševního Zdraví APOD. 
PROJEKT MÍRUProjekt pro 30 schválených Center Duševního Zdraví (CDZ). Roku 2016 tyto schválené ministrem zdravotnictví.

Užití mentální síly disponujících lidí.

VĚČNÁ OSOBNÍ SEBEREALIZACE KAŽDÉ BYTOSTI POVEDE K BUDOUCNOSTI BEZ POTŘEBY VLÁDY, BEZ POTŘEBY PENĚZ, BEZ POTŘEBY OBVIŇOVÁNÍ-JENŽ NEMÁ PERSPEKTIVU, ANI VÝZNAM, BEZ POTŘEBY NÁRODŮ, A BEZ HRANIC.

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE:

Iveta Heimová, 51 let, r.2012 se svým prezidentským výborem zaregistrovaná mezi kandidáty na post prezidenta ČR, dále aktivistka šťastně a úspěšně 5 let po boku s handicapovanou moudrou 17 letou dcerou Kristýnou – působí v občanských médiích svobodný-vysilac.cz, sk, nenásilného tribunálu ČR a SR lásky a rozumu - jako dobrovolná velvyslankyně míru, usměrňující reálné celospolečenské změny u nás a ve světě.

Dále sledující média www.eliatv.cz, a www.cestyksobe.cz-

zejména jejich info o skalárních vlnách, které mají nadsvětelnou rychlost, prostupují vším-viz.Mehran Keshe.

Iveta Heimová studovala 20 let duchovní nauky a vědy.

Má mimořádnou praxi s lidmi, nejen díky její učitelskému, jazykovému  a výtvarnému vzdělání, ale především díky své velmi předčasně narozené dcery a díky lidí kolem ní.

V tomto projektu předává své kontakty, a své rodičovské, duchovní,  a politické zkušenosti, aby senátorské a krajskévolby 2016 nasměrovaly předání moci do rukou všeho lidu.

Iveta Heimová je „mimořádný člověk  a silná“ vedle své dcery! - ve smyslu její schopnosti hlubokého pochopení a uplatnění kvality dobra a souvislostí, které mají jedinečnou šanci prolomit příčiny příčin trvalého míru  a blaha, a radosti ze života všem bytostem.  Svým způsobem kvalitami mesiáše jistě přirozeně tímto projektem zapůsobí na vlivné zástupce.            

Iveta Heimová využije ve svém soudním procesu a Iveta Heimová je jistě pozitivně využita k možnosti pomoci co nejdříve trvale odstranit dogmata, předsudky a PŘESTAT VĚŘIT V UTRPENÍ – Iveta Heimová vysvětlí ve své výpovědi v posloupnosti soudům, především ve výpovědi pro Nejvyšší soud v Brně, kde má nyní svou spisovou značku - jak pravdivě informovat a žít opravdovou svobodu, kterou asi 20 let již žije a spoléhá na to, že vše je připraveno  pro maximální propojení aktivních lidí všech úrovní ve jménu odstranění podmínečnosti, odstranění připoutání politiků, které je také trvale osvobodí.

2.CÍLOVÁ SKUPINA: Všechny bytosti.

3.SMYSL, CÍL PROJEKTU, MÍSTO KONÁNÍ PROJEKTU:

Vyřešit trvale světový mír a obdiv ke každé bytosti tak, že se začnou intenzívně hledat přes propojená občanská a veřejná média celého světa bytosti-opravdové důkazy, kteří disponují mystickými (zvláštními) schopnostmi – „zázraky,“ kteří realizují osobně dokonalé vlastnosti a schopnosti, jako např.nejen ve starověké Indii jogínská síla může člověka učinit lehčím než vzduch, takže chodí po vodě-(síla laghima siddhi).   Některé bytosti umějí údajně znásobit své vlastní podoby-(kamavasayita siddhi) i donéstvšemožné předměty – včetně chleba a ryb – ze vzdálených míst-(prapti siddhi). 

Cílem je pro všechny bytosti světa současně  hromadně odhalit a nabýt zpět skryté vědomí, vyšší rozum, intuitivní rozměry duševna, následovat s obdivem tyto supervědomé.

Smyslem je konečná realizace moudrosti a ucelené jednoty.  

4. UKAZATELE ÚSPĚCHU PROJEKTU:

Nezávislé, neomezené, zdravé a věčné bytosti s dokonalým vědomím. Jediná věčná celosvětová vláda všech uvědomělých svobodných bytostí. Projevená 24 h láska.

Vše se nyní dělá pro to, aby nastala nová epocha – epocha reality. Záchrana před zrozením, před stářím, před nemocí a před smrtí.  Lze mluvit o návratu k Bohu, domů.

Dokonalý život.

5. POSTUP, PLÁN PRÁCE:

Pečlivě vysvětlit, informovat v médiích – že přichází budoucnost bez potřeby peněz – jednoznačně viz. hnutí Zeitgeist je nejlepší v porovnání se všemi návrhy ekonomických reforem– Zeitgeist: Projekt Venuš, a zemelod.cz, stavby Nadera Khaliliho, apod., nebudeme muset pracovat pro obživu, ale jen pro radost.

Dále také vědět přes média, že dochází buď k jakési formě přirozeného ateismu – nebo k novému náboženství nového světa – království božího, jedné celosvětové boží vlády, s osvojenými přírodními zákony božskými  dokonalými schopnostmi – všedobrých -dokonale dobrých, vševědoucích, vznešených, sebeovládnutých, všeprostupujících, všemocných, znajících minulost, přítomnost a budoucnost, zejména užívajících si plně přítomnosti..VŠICHNI OSVOBOZENI v tomto životě.

V médiích dát dohromady všechny projevy konce duality, konce duality radosti a bolesti- věčná radost. Budou vyzváni lidé se zvláštními nadpřirozenými schopnostmi, aby bez obav z problémů- předvedli své  schopnosti veřejně, a pokud budou schopni ukázat, že jim naroste znovu chybějící část těla, že umějí teleportovat, že umějí změnit tzv.uhlí v diamant apod., mizí důvod válek.Aktivisté budou taktéž vyzváni, aby bez obav ze zneužití menšinou -prozradili své úžasné nenákladné projekty, v rámci Projektu Soběstačné Budoucnosti. 

 

Vysvětlit také, že osobní důvěrný případný vztah s Bohem, znamenalo pracovat pro osobní vlastnosti Boha, nechat Boha přes každého z nás sestoupit - osobně se projevit, a někteří lidé –„ polobohové“ byli obzvláště úspěšní v duchovní seberealizaci 

Centra Duševního Zdraví (CDZ) budou nejen přistupovat holisticky, ale budou aktivně spolupracovat s lidmi, u kterých se projevily méně nebo více výjimečné schopnosti.

Je zapotřebí nejdříve, aby Centra Duševního Zdraví (CDZ) podpořily nejen fyzickou a duševní pomoc potřebným, zvláště lidem z ulic, ale také aby CDZ VEŘEJNĚ UZNALI, ŽE MAJÍ ZÁJEM SPOLUPRRACOVAT S LIDMI, KTEŘÍ MAJÍ SCHOPNOST OBJASNIT SVÉ CHÁPÁNÍ HLUBŠÍ, VYŠŠÍ REALITY- PRO ABSOLUTNÍ PRAVDU K UDĚLENÍDOKONALÉ SVOBODY KAŽDÉ BYTOSTI

PLANETY.

Rozhodně investovat do známých veřejných lidí supervědomých osobností s výjimečnými schopnostmi. Jména: DERREN BROWN a DAVID BLAINE.

Podpořit v senátorských volbách 7. a 8. října 2016 zejména informované senátory. Jména: J. HÖRL a V. PLAČEK.

Dále propojit ZEITGEIST s pokročilou zkušenou duchovní znalou exopolitickou GOSCHA s Igorem Chaunem.  Síla vůle je zadarmo, stejně tak přírodní energie. Jsme na to zralí.

6.TERMÍNY: Ihned po rozeslání tohoto přeloženého do několika základních jazyků projektu mými kolegy-parlamentní vládě a přímo známým psychiatrickým ústavům u nás i ve světě. Nejpozději během senátorských a krajských voleb začínající 7.10.2016.

7.TÝM, ODPOVĚDNOST: Tým aktivistů z řad parlamentní a také existující dobrovolné občanské vlády aktivistů z médií občanských i veřejných.

Přirozenou zodpovědnost má každá bytost, neboť každý víme co je dobré, takže neexistuje tzv.“Neznalost zákona“.

Neexistuje ani tzv.“Utopie“, neboť není nic definitivní.

Moji zodpovědností je býti především dobrou matkou, mám také dobrou vůli dohlédnout na klidný průběh změn

u nás i ve světě, vše po boku dcery, s pomocí jejího otce.

 

8.VÝSTUPY, KONKRÉTNÍ VÝSLEDEK: Výstupy budou velmi aktivní přes média, do těchto se budou vkládat finance.  Spokojená společnost, spokojená planeta. Mír.

9.PŘÍNOSY, HODNOCENÍ, POZNÁNÍ: Trvalé uskutečnění dávného snu o jednotě, míru a věčné radosti.

Jsem na sebe nesmírně pyšná, že mám odvahu, a potřebné informace i pomoci naplnit podmínky pro SVOBODU VŠECH NA CELÉM SVĚTĚ, bez většího úsilí.

Poznání absolutní pravdy, skutečné svobody, neomezenosti života, individuální -osobní realizace velikosti, schopnosti- vědomí dokonalosti Boha povede k nějaké formě ateismu, to je začíná doba opěvování a obdivu všech bytostí potěší.

10.FINANČNÍ KALKULACE: Propojit přes média Nadace, Charity a movité spoluobčany, aby spojily fond peněz pro realizaci budoucnosti bez potřeby peněz, to je propojit určitě myšlenky celosvětového nejprogresívnějšího hnutí Zeitgeist o budoucnosti bez potřeby vlády, bez potřeby peněz, bez potřeby národů a bez potřeby hranic. To byla nemoc všech lidí, že si dělali starosti. Za všechny děkuji.