Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost Nadaci NFP

16. 12. 2013

Nadaci NFP, Nadaci Agrofert pro zástupce občanů tzv zdola.
žádost o finanční pomoc formou darovací smlouvy pro aktivisty- aktivní zástupce občanů, nositele změn v České i Slovenské republice-

1. Na adresu zakládajícího se sdružení (s nepolitickým programem a s přímou demokracií-) ANeO- tj. zatím na darovací smlouvu  aktivu nezávislých občanů, protože teprve čekají na číslo účtu. Dále také  pro slovenské aktivisty na účet občanského sdružení, které je uvedeno na adrese 
www.slobodnyobcan.sk.  Dekujeme předem.


Dne 21.12.2013 je jeden z důležitých dat, kdy se mají sejít v Praze zástupci tzv. občanů  zdola- chodí často mezi lidi a zjišťují jejich základní potřeby a názory. Budou Na Smečkách 5 diskutovat celý den a prosí o věnování - podporu formou peněz i vítanou účastí dalších lidí, které zajímají reálné potřeby národa, ve snaze co nejdříve  uspokojit potřeby nejen většiny lidí. " Na tento den  se potřebuje zajistit peníze- obědy a cestovné pro tyto obětavé zástupce lidí. Předpokládáme spíše menší účast- jednoho z několik zdravých slušných jader. Finanční  částku, související s počtem účastníků bychom brzy uvedli"-je aktuální prosba.
.........................................................................................................................................................................................................................................
2. "Jsme přesvědčeni, že jsme velkým přínosem, máme důležité návrhy budoucnosti, které - patří tam nejen podpora a žádoucí diskuse se členy zdola národa, dále vypracované a v praxi přírodní stavitelství s nulovým nebo nízkým provozem, zjednodušení a změna Ústavy na skoro jen známé Desatero, elektronické i jiné pres pirátskou stranu a s dobrovolníky a nadacemi referendum, změnu školství a podporu neškolství - vzdělávání pres net s nepovinnými cizími jazyky, podpora Společenství mentální úrovně-obrody národa, vznik základních médií bez cenzury pro všechny lidi a kýmkoliv psané, které se snažíme posílat Nadacím jako je Agrofert a NFP, a Nadaci vzdělání Kellner foundation a na Slovensku dalším Nadacím. Zatím jsme přesvědčením Očekáváme a těšíme se na setkání a spolupráci s vedením obou republik (i případné koalice) i na setkání s dalšími vlivnými moudrými podporovateli změn českého i slovenského národa, také se členy Nadací, abychom jim mohli pomoci- dohlédli bychom dát dohromady stejné projekty a zájmy, ať se tyto dobře uplatní a zrealizují- české i slovenské, přičemž motivujeme Slováky, aby neměli potřebu žádných nových voleb, když oznámili zástupci národa  z jejich strany očekávání odchodu jejich vlády i prezidenta. Ušetřili by peníze, čas a taky se vyhnuly žalobám na nerovné volby, kdyby s českým vedením vybraní národem schopní Slováci spolupracovali pro zájmy obou národů.  každý jsme si sám sobe autoritou, respektujeme ctíme mnozí i jiné autority, cítíme potřebu pomoci investovat z naších společných peněz, které máme i u nadací v dobré myšlence zde urychlit vývoj k zemskému ráji svými činy a postoji, založené na nepodmíněné lásce a rovným pohodlným podmínkám.

Pokud by se věci obtížně vyvíjely- nebyla by diskuse s lidmi a jejich zástupci zdola, a rostla by bída, která je neúnosná, v nemožnosti hovořit a svobodně psát v médiích,- mohlo by v netrpělivosti a zoufalství dojít k tomu, že by lidé chtěli postavit vedení státu před slovenský nebo český nebo společný občanský tribunál. Nemuselo by jít o žádné násilí, pouze pevné stanovenou diskusní schůzku. Při naopak pěkné příležitosti se společně dohovoříme s vedením států nebo státu jak s předsevzetím v novém roce budeme žít svým postojem a činem ráj, bez potřeby a nutnosti si dělat o někoho starost.

Věříme, že vedení a další vlivní lidé pomohou kontaktovat přes NSA, BBS, FBI a různé čínské servery o budování Zemského ráje celý svět a to co nejdřív.
Český současný prezident (uvidíme jak se nadále osvědčí) by takto mohl být prezidentem českých i slovenských občanů. Od prezidenta i od nadějného Čechoslováka A.Babiše očekáváme setkání a rozšíření této pěkné myšlenky spolupráce českých i slovenských dobrovolníků posílit na české straně vedení státu (když vycházíme z faktu, že budeme mít všichni občané dosti velký nepodmíněný Základní příjem)- dobrovolně kontrolovat a řídit správu údržbu nejspíš společného státu, nebo federace apod.
Pokud by to nedal tuto zprávu do médií ani český prezident M.Zeman, ani A.Babiš a další vlivní veřejní činitelé, tak by mohlo být možná nesnadné informovat celý národ slovenský i český, takže jsme v obavách, aby se mohla tato krásná myšlenka ujmout a zrealizovat. Třeba budeme mít bože štěstí, a to všichni..  Slováci - jejich zástupci občanští se velmi teší do médií, měli bychom jim věci usnadnit po svých zkušenostech se, zdá se říci nerovnými podmínkami finančními, které sehrály roli u voleb prezidenta i koalicí apod. Se Slováky - jejich občanskými zástupci máme stejnou zkušenost a názor, že nechceme aktivní účast politických stran s jejich politickým programem, jsme pro jejich omezení činnosti a rozhodování. Zajímá nás také společná přímá národní demokracie, která by se nemusela takto politicky nazývat.

Společné se slovenskými aktivisty, a občanskými iniciativami máme právě  i nedostatek finančních prostředků, které oddalovaly řešení problémů, jsou to - nedostatečná nebo žádná technická vybavenost-slabé nebo žádné počítače, nemožnost telefonování z finančních důvodů a peníze na režii, jsou to stovky zdarma dobrovolných hodin, které  věnujeme schůzováním, čtením a psaním apod."

Občanští zástupci se obracejí na Nadaci NFP i na Nadaci Agrofert o finanční dar na darovací smlouvu - viz  výše - pro několik velmi rozumných a akčních aktivistů z České I Slovenské republiky -  někteří nějakým způsobem spolu  spolupracují, setkávají se v ČR i na Slovensku apod.

Nenechte nás v nesnázích a bezmoci příliš dlouho, už 2 roky i více si platíme výdaje ze svého a bylo to a je nesnadné a nedostačující, poraďte, vymyslete cestu finanční spolupráce, posilující vedení státu a občana zdola do té doby, než si uděláme rovné podmínky- doufejme nepodmíněným všeobecným základním příjmem, podílovým členstvím, např. že každý z nás má právo na např. 60-70 m2 půdy zdarma, a možná systém bez peněz a přitom v blahobytu by také mohl u nás i ve světe vyjít a bezpečně fungovat jako v materském lůně.
 s pozdravem,

Prezentující se vyslankyně míru Mgr.Iveta Heimová. ,00420 790 323 879

13087374273234.jpg