Na setkání, NIO - nezávislé iniciativy občanů  8-9 září 2012